Náboženství

Pravidelná výuka náboženství
ve školním roce 2019 – 2020

Základní škola v Klánovicích: každý čtvrtek od 15:00 do 15:45.

Příprava na svátost smíření a 1. svaté přijímání

Na rok 2020 ještě nebyla vyhlášena. Případní zájemci se mohou hlásit osobně u pana faráře nebo mailem [email protected]