Svátosti

1. Křest – nutno domluvit osobně.

Malé děti se obvykle křtí při samostatném obřadu v dohodnutém termínu. Starší děti (od 6 let) již potřebují menší přípravu (obvykle několik setkání – cca 3-5). Od 14ti let je třeba projít řádnou přípravou (=katechumenát), která trvá obvykle celý rok (vyjma zřetele hodné výjimky).

2. Eucharistie – mše svaté
Pravidelný pořad bohoslužeb:
Sobota 17:00 v Jirnech (s nedělní platností)
Neděle 10:30 v Klánovicích
Čtvrtek 17:00 v Klánovicích

3. Biřmování – mimo individuální přípravy se skupina mladých připravuje každý rok celou
dobu postní a velikonoční (tedy cca březen – květen) společně se skupinou ve farnosti Praha – Chvaly (tedy Horní Počernice)

4. Svátost smíření (v aktualitách mohou být změny, platí zvláště v době svátků)

  • Jirny: každou sobotu před mší sv. – cca od 16:30
  • Klánovice: 1. středa v měsíci během modlitby se zpěvy Taizé (cca od 19:00 do 20:30)

Výjimky jsou o zvláštních svátcích (např. o popeleční středě nebo ve Svatém týdnu a o Velikonocích).

Je také možnost požádat o svátost smíření kdykoliv před a po bohoslužbě.

5. Manželství – svatbu je nutné domluvit individuálně přípravu, která znamená obvykle 5
setkání. Vlastní oslava může být v kostele sv. Petra a Pavla v Jirnech nebo v kapli Nanebevzetí Panny Marie v Klánovicích (nebo i jiném vhodném místě).

Pokud jsou snoubenci z jiné farnosti (oba), pak je dobré, aby jeden z nich měl tzv. propuštění ze své farnosti – souhlas tamního faráře s tím, že bude manželství uzavřeno mimo farnost. Pokud naopak chtějí uzavřít manželství jinde, vyžádají si propuštění do jiné farnosti – tzn. dostanou potvrzení ke svatbě někde jinde – stačí emailem: kontakt@jirny.farnost.cz

6. Kněžství – věřící muž, který chce sloužit Církvi jako kněz Kristův, se na tuto službu
představuje formací v kněžském semináři a studiem na teologické fakultě. Nejdříve se
osobně představí duchovnímu správci farnosti, pak spolu s ním navštíví diecézního biskupa,
který rozhodne o dalším postupu (příprava na studium, doplnění životních zkušeností atd.).
Vlastní formace trvá cca 6 – 9 let.

7. Pomazání nemocných – se uděluje kdykoliv na požádání.

Svátost pomazání nemocných je pro věřící ve vážné nemoci nebo vyššího věku jako duchovní i tělesná posila.