Roráty

V úterý 17.12. bude slavena od 6:30 v Klánovicích ranní mše svatá doby adventní zvaná Roráty – to je podle prvního slova latinské vstupní antifony, která se zpívá nyní česky – začíná slovy Rosu nám dejte, nebesa, shůry …

Přijďte zažít něco neobvyklého!