Svátost smíření – nebude na popeleční středu

Příležitost ke svátosti smíření na popeleční středu (6.3.2019) NEBUDE po mši sv. (i když je to 1. středa v měsíci), protože následuje mše sv. na Chvalech od 18:30.

Příležitost ke svátosti smíření bude přede mši svatou – cca od 16:30.