Kácení stromů

V okolí fary v Jirnech na zahradě i okolo kostela je mnoho náletových stromů – obvykle jasanů. Nikdo se údržbě po dlouhá léta asi moc nevěnoval, a tak narostly někdy do mohutné výšky i šířky (obvodu).

Některé z nich se „uchytily“ tak nešťastně, že hrozilo vyvalení obvodové zdi a pád na komunikaci č. 101 do Nových Jiren. Proto jsme na základě povolení odstranili dva jasany a jednu břízu. Práce provedl živnostník Petr Volavka z Horních Počernic. Profesionalita jeho i spolupracovníků byla úplně obdivuhodná – během jednoho dne bylo vše hotovo a připraveno k dalšímu zpracování.

Na podzim se bude pokračovat, aby mohl být kostel nasvícen ze všech stran a být krásnou dominantou Jiren.